<<<Prima Pagina

Avantajele angajarii prin AJOFM Ilfov

 • Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sunt scutiti pe o perioada de 12 luni de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj aferente persoanelor incadrate din aceste categorii si primesc lunar pe aceasta perioada pentru fiacere persoana angajata din aceste categorii o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare ; angajatorii au obligatia de a mentine raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor respective cel putin 2 ani;
 • Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj;
 • Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent:
  • o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
  • o suma egala cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
  • o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.
 • Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, aceleasi sume pe o perioada de 18 luni.Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor cel putin 3 ani de la data incheierii;
  • absolventii pot fi incadrati in conditiile legii, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor;
  • in perioada celor 3 ani, absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, in conditiile legii, cheltuielile necesare pregatirii fiind suportate la cererea acestuia, din bugetul asigurarilor pentru somaj.
 • Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia de 3% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj. Reducerea contributiei se acorda incepand din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni, si consta in diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat in conditiile prevazute mai sus, din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.