<<<Inapoi

Contributiile datorate bugetului asigurarilor pentru somaj

Incepand cu data de 01 ianuarie 2008, prin Legea nr. 387/31.12.2007 privind bugetul asigurarilor sociale de stat au fost reduse contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj. Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 387/31.12.2007, pentru anul 2008 s-au stabilit urmatoarele cote ale contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj:

  • contributia datorata de angajatori pentru persoanele incadrate conform Codului Muncii este de 0,75% pentru perioada ianuarie – noiembrie 2008 si 0,25% incepand cu luna decembrie 2008;

  • contributia datorata de angajatori pentru urmatoarele categorii de persoane este de 1% pentru perioada ianuarie – noiembrie 2008 si 0,5% incepand cu luna decembrie 2008: functionari publici si alte categorii de persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire; persoane care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului; soldati si gradati voluntari; persoane care au raport de munca in calitate de membru cooperator; alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii;

  • contributia individuala retinuta si virata de catre angajatori a fost stabilita la valoarea de 0,5%;

  • contributia datorata de persoanele asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj este de 1%

  • contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale este 0,25%, care se aplica pentru persoanele incadrate conform Codului Muncii.

Aceste cote ale contributiilor datorate bugetului asigurarilor pentru somaj se aplica incepand cu veniturile lunii ianuarie 2008 si, respectiv, cu cele aferente lunii decembrie 2008.