<<<Prima Pagina

Cursuri de calificare

Activitatea de formare profesionala este o masura activa de stimulare a ocuparii fortei de munca, avand ca scop final adaptarea fortei de munca la cerintele pietei muncii.

Formarea profesionala trebuie sa le permita unora sa-si schimbe profesia, altora sa-si schimbe meseria, iar altora sa dobandeasca o crestere a nivelului de pregatire si perfectionare, in scopul de a raspunde unor nevoi reale ale agentilor economici de personal calificat.

CONCEPT:

Masura activa de combatere a somajului, asigurand cresterea si diversificarea competentelor profesionale, prin initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea realizarii mobilitatii si (re)integrarii acestora pe piata fortei de munca:

    Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati; Calificarea reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii; Recalificarea consta in obtinerea competentelor specifice unei alte ocupatii sau profesii, diferita de cele dobandite anterior; Perfectionarea consta in dezvoltarea competentelor profesionale in cadrul aceleiasi calificari; Specializarea este o forma specifica de formare profesionala care urmareste obtinerea de cunostinte si deprinderi intr-o arie restransa din sfera de cuprindere a unei ocupatii.

Formarea profesionala este un proces complex care se adreseaza in general adultilor care nu au o experienta reala. De asemenea, se adreseaza oricarei persoane care a fost instruita in cadrul sistemului national de educatie si care are nevoie de formare suplimentara pentru a obtine un loc de munca si pentru a se reorienta profesional.

Beneficiarii de gratuitate in formarea profesionala

Beneficiarii de gratuitate in formarea profesionala sunt urmatoarele categorii de persoane:

Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca aflate in una din urmatoarele situatii:

    nu au un loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare; nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar; au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii; cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii; nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie; persoanele care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare.

Persoanele angajate, la cerere, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, aflate in una din urmatoarele situatii:

    au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediul pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap; au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar; au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate.

Cererea trebuie formulata in termen de 12 luni de la data reluarii activitatii, o singura data pentru fiecare stuatie.

Persoanele aflate in detentie, care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesionala organizat de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ,cheltuielile necesare pregatirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA

PERSOANELE AFLATE IN CAUTARE UNUI LOC DE MUNCA

    recomandare din partea compartimentului de informare,consiliere si orientare profesionala; cerere de inscriere la programul de formare profesionala; actul de identitate, in original si in copie; certificatul de nastere, in original si in copie; actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si in copie; actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice. adeverinta de venit emisa de Directia Generala a Finantelor Publice Ilfov .

PERSOANELE ANGAJATE CARE BENEFICIAZA DE GRATUITATE IN FORMAREA PROFESIONALA

    actul de identitate, in original si in copie; certificatul de nastere, in original si in copie; actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si in copie; actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice; actul emis de angajator, din care sa reiasa data si motivul suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu, data reluarii acestora, precum si acordul pentru participarea la un program de formare profesionala pe intreaga perioada a acestuia; certificatul de nastere al copilului, in original si in copie; livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra, in original si in copie; actul in baza caruia au fost incadrate in munca si decizia de revizuire medicala, din care sa reiasa redobandirea capacitatii de munca pentru persoanele care si-au reluat activitatea dupa pensionarea pentru invaliditate, in original si in copie.