<<<Inapoi

Indemnizatia de somaj

1 2

Indemnizatia de somaj este o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant care nu s-au putut incadra in munca. In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii:

 • le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive neimputabile lor;

 • le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

 • le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

 • a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;

 • le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

 • au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare potrivit legii;

 • au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;

 • le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

 • sunt absolventi ai institutiilor de invatamant ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minim 16 care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

 • reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora.

Conditiile esentiale pe care trebuie sa le indeplineasca aceste persoane pentru a beneficia de indemnizatie de somaj sunt urmatoarele:

 • stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;

 • nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare;

 • nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;

 • sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

Sunt asimilate somerilor persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

 • sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute mai sus este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

 • 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

 • suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, sunt:

 • 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;

 • 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

 • 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;

 • 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

Actele necesare pentru solicitarea indemnizatiei de somaj:

 • actul de identitate (original si copie);

 • Adeverinta/adeverinte vechime pentru perioada ulerioara datei de 01.01.2011 (original si copie);

 • Decizia de desfacere a contractului de munca (original si copie);

 • Adeverinta medicala cu mentiunea "apt de munca" sau "clinic sanatos" si eventualele restrictii medicale;

 • acte de studii si calificare (original si copie);

 • carnetul de munca (original si copie);

 • adeverinta eliberata de angajator, conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj aprobate prin HG 174/2002 modificata si completata (Anexa 26);

 • adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este (apt de munca) sau alte restrictii medicale;

 • adeverinta pentru veniturile impozabile eliberate de organele financiare teritoriale

 • dosar cu sina.

Indemnizatia de somaj acordata absolventilor

Indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data stabilirii acesteia si se acorda o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.

Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, absolventii trebuie sa se inregistreze in termen de 60 de zile de la absolvire la agentia de ocupare a fortei de munca din raza careia isi au domiciliul sau la un furnizor autorizat pentru a fi luati in evidenta ca persoana in cautarea unui loc de munca.

Daca nu se inregistreaza in termen de 60 de zile, absolventii pierd dreptul de a beneficia de indemnizatie de somaj.

Actele necersare acordarii indemnizatiei de somaj absolventilor sunt:

 • CI (copie si original);

 • act de studii sau adeverinta (copie si original);

 • certificat de casatorie, daca este cazul (copie si original);

 • adeverinta medicala “cu mentiunea "apt de munca" sau "clinic sanatos" si eventualele restrictii medicale";

 • adeverinta eliberata de administratia financiara din care sa rezulte venitul realizat;

 • declaratia pe proprie raspundere ca nu urmeaza o forma de invatamant;

 • dovada ca s-au inregistrat in evidentele A.J.O.F.M sau la un alt furnizor de servicii de ocupare.

1 2