<<<Inapoi

Principalele obligatii ale angajatorului prevazute de Legea 76/2002

 • Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Comunicarea locurilor de munca vacante se face, pe suport de hartie, sau in format electronic, pe support magnetic ori pe e-mail, conform formularului prevazut in anexa 1 din HG 174/2002 completata se modificata.

 • Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 2.500 lei si 5.000 lei (RON).

 • Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevazute la art. 19 din legea 76/2002, respectiv pentru:

  • persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporara, in conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;

  • functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;

  • persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;

  • militarii angajati pe baza de contract;

  • persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;

  • alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii.

 • Sustragerea angajatorilor de la obligatia privind plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau amenda.

 • Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, aplicata asupra salariului de baza lunar brut, pentru asiguratii prevazuti la art. 19 din Legea 76/2002.

 • Retinerea de catre angajator de la salariati a contributiei datorate bugetului asigurarilor pentru somaj si nevirarea acestora in termen de 15 zile in conturile stabilite potrivit reglementarilor in vigoare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau amenda.

 • Angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art. 19 sunt obligati sa depuna,potrivit prevederilor legale, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza veniturile persoanelor respective, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala persoanelor asigurate, prevazute de lege.

 • Nerespectarea acestei obligatii de catre angajatori constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 1.500 lei la 2.500 lei (RON).

 • Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia sunt inregistrati.

 • Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei (RON).

 • Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la Fondul de garantare in cota de 0,25% aplicata asupra fondului total de salarii brute realizate de salariati incadrati in conformitate cu prevederile Codului Muncii.

 • La completarea documentelor oficiale angajatorii au obligatia sa utilizeze Clasificarea Ocupatiilor din Romania.

 • Neutilizarea acestei clasificatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei (RON).