Despre Noi

Conducerea AJOFM Ilfov

Director Executiv - Georgiana Tiganasu cv

Director Executiv Adjunct - Iulian Gavrilescu

 

 

Organizarea A.J.O.F.M Ilfov

A.J.O.F.M Ilfov - Str. Ruginoasa nr. 4, Tel: (021) 332.37.08 / (021) 330.20.14, Fax: (021) 332.37.08, Tel: 0785280308, Tel:0785280309

Puncte de lucru AJOFM Ilfov ( orase si comunele arondate )

 • Punctul de Lucru Saftica - Calea Bucuresti, nr. 89 Com Balotesti - Sat Saftica, Tel: 0785280306, mail : ajofm@if.anofm.ro,
 • Punctul de Lucru Voluntari - Str. Bucegi, nr. 59, Tel: 0785280303, mail : Magdalena.Raducu@ifl.anofm.ro, Responsabil PL - Magda Raducu
 • Punctul de Lucru Pantelimon - Str. Tudor Vladimirescu, nr. 20, Orasul Pantelimon, Tel: 0785280307, mail : Elena.Bican@ifl.anofm.ro, Responsabili PL - Elena Bican
 • Punctul de Lucru Magurele - Str Milcov, nr. 1 Orasul Magurele, Tel: 0785280305, mail : daniela.gheorghe@ifl.anofm.ro, Responsabil PL - Daniela Gheorghe
 • Punctul de Lucru Clinceni - Str. Principala, nr. 107A, Tel: 0785280304, mail : daniela.necula@if.anofm.ro, Responsabil PL - Daniela Necula
 • Punctul de Lucru Buftea - Str. Mihai Eminescu, nr. 32, Tel: 0785280306, mail : Constantin.Andreescu@ifl.anofm.ro, Responsabil PL - Constantin Andreescu

Obiectivele principale ale Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca ILFOV

 • prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia;
 • incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
 • sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii defavorizate ale populatiei;
 • asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii;
 • stimularea somerilor in vederea ocuparii unui loc de munca;
 • stimularea angajatorilor pentru incadrarea persoanelor in cautarea unui loc de munca;
 • imbunatatirea structurii ocuparii pe ramuri economice si zone geografice;
 • cresterea mobilitatii fortei de munca in conditiile schimbarilor structurale care se produc in economia nationala;
 • protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj.

Atributiile Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca ILFOV

 • asigura si coordoneaza aplicarea politicilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
 • organizeaza, presteaza si finanteaza, in conditiile legii, servicii de ocupare si formare profesionala a fortei de munca neincadrate prin compartimentele de specialitate si prin prestatorii de servicii;
 • actioneaza pentru sprijinirea mobilitatii fortei de munca si pentru asigurarea flexibilitatii functionale a pietei muncii;
 • coordoneaza si asigura realizarea prestatiilor pentru infaptuirea politicii de ocupare si circulatie a fortei de munca pe plan intern si international;
 • organizeaza si asigura, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea si orientarea profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in vederea ocuparii si realizarii echilibrului intre cererea si oferta de forta de munca;
 • coordoneaza si realizeaza servicii de preconcediere in situatii de concedieri masive de personal;
 • sustine relatii de parteneriat si cofinaritare in crearea de noi locuri de munca, indeosebi in zonele defavorizate si in cele in care piata muncii este puternic tensionata;
 • aplica procedurile adecvate de gestiune previzionala a cererii si a ofertei de munca conform instructiunilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
 • asigura aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 • elaboreaza studii si analize in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
 • face propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj pentru activitatile specifice in profil teritorial;
 • administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj repartizat si prezinta Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca bilantul contabil, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate;
 • acrediteaza furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
 • propune programe de ocupare de nivel local, sau dupa caz, zonal;
 • elaboreaza in baza indicatorilor sociali stabiliti programe de activitate anuale, pe care le supune aprobarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si raporteaza periodic realizarea prevederilor acestora;
 • aplica, la nivel judetean, prevederile referitoare la prestatiile de somaj din cadrul acordurilor bilaterale incheiate de Romania cu alte state in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala;
 • realizeaza la nivel judetean masurile cuprinse in Planul de implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar;
 • promoveaza pachetul privind schemele de finantare nerambursabila in colaborare cu Unitatea de Coordonare a Programului, infiintata in cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
 • organizeaza licitatia de proiecte pentru schemele de finantare nerambursabila;
 • evalueaza si selecteaza proiectele;
 • monitorizeaza si implementeaza proiectele la nivel regional;
 • pregateste si incheie contractele pentru schemele de finantare nerambursabila cu initiatorii de proiecte selectate;
 • raporteaza stadiul implementarii programului catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene;
 • evalueaza implementarea proiectelor selectate si raportarea rezultatelor catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene