LEGISLATIE

LEGI

LEGEA nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, actualizata iulie 2018

Ghid privind aplicarea Legii nr.270/2017 a prevenirii de catre structurile de control din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si agentiilor judetene/municipala pentru ocuparea fortei de munca

LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

Legea 279 din 5 octombrie 2005 republicata privind ucenicia la locul de munca, actualizata iulie 2018

Legea nr. 250 din 11 decembrie 2017 privind aprobarea OUG nr. 6/2017

Legea 106/2017 - masuri pentru exercitarea in Romania a drepturilor conferite de libera circulatie a lucratorilor in UE

LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015 (*actualizata*) privind economia sociala

LEGE nr. 250 din 19 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (**republicată**) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici

LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)privind liberul acces la informaţiile de interes public

LEGE nr. 192 din 19 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

ORDONANTE DE URGENTA

Ordonanta de Urgenta nr.95 din 6 decembrie 2017

ORDONANTA DE URGENTA nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fortei de munca

ORD DE URGENTA 73 05-10-2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si pentru modificarea art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor

Ordonanta de Urgenta nr. 108 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Ordonanta de Urgenta nr. 116 / 2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale

Ordonanta de Urgenta nr. 8 / 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat

Ordonanta nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor

Ordonanta nr.27 / 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

HOTĂRÂRI GUVERN

HOTĂRÂRE nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă

HOTĂRÂRE nr. 174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

HOTĂRÂRE nr. 855 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

HOTĂRÂRE nr. 473 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

HOTĂRÂRE nr. 585 din 10 august 2016 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială

HOTĂRÂRE nr. 374 din 25 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

HOTĂRÂRE nr. 80 din 1 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă

HOTĂRÂRE nr. 1.610 din 8 noiembrie 2006 (*actualizată*)privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public